Vitajte v našom obchode

Ponúkame

SERVISNÁ ČINNOSŤ

- meracej a regulačnej techniky
- strojov a technologických procesov
- regulačných armatúr a ich pohonov

KALIBRAČNÁ ČINNOSŤ

- kalibrácia teplomerov a tlakomerov
- meranie prietokov prenosným ultrazvukovým
prietokomerom až do DN 1000

MONTÁŽNA ČINNOSŤ

- montáž regulačnej techniky
- montáž elektrozariadení do 1000V , elektroinštalácie

DODÁVATEĽSKÁ ČINNOSŤ

Dodávka komponentov pre meranie a reguláciu
- ND pre meraciu a regulačnú techniku
- regulátory
- tlakomery / manometre
- prietokomery
- hladinomery
- koncové spínače
- indukčné spínače
- pneumatické pohony
- komponenty pre pneumatické riadenie
- spojovací material pre automatizáciu a reguláciu
- relé
- stýkače
- poistky
- prúdové ochrany
- manometrové návarky a slučky
- teplomerové jimky
- manometrové ventily